Tin tức /

Tổng hợp các mẫu dây da đồng hồ

- 2019-06-30 12:46:44

Tổng hợp các mẫu dây da đồng hồ được chế tác thủ công bởi nghệ nhân của Xship, với chất liệu da được nhập từ Ý. Các mẫu dây da được chế tác theo yêu cầu riêng về size của từng khách hàng với thời gian chế tác trung bình 1 tuần để hoàn thiện sản phẩm.

Mã số: Xship.L.CS.001
Sold by Xship.vn: 880.000 VNĐ

Dây da đồng hồ Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.002
Sold by Xship.vn: 500.000 VNĐ
Mô tả: Chất liệu da bò dập vân kỳ đà.

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.002

Mã số: Xship.L.B.003
Sold by Xship.vn: 1.130.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.004
Sold by Xship.vn: 880.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.005
Sold by Xship.vn: 500.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.006
Sold by Xship.vn: 680.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.007
Sold by Xship.vn: 530.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.008
Sold by Xship.vn: 530.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.009
Sold by Xship.vn: 530.000 VNĐ
Mô tả: Chất liệu da bò epsom.

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.010
Sold by Xship.vn: 530.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.011
Sold by Xship.vn: 530.000 VNĐ

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.012
Sold by Xship.vn: 680.000 VNĐ
Mô tả: Dây da kỳ đà ở phần bụng nhập từ Ý.

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Mã số: Xship.L.B.013
Sold by Xship.vn: 680.000 VNĐ
Mô tả: Dây da kỳ đà ở phần lưng nhập từ Ý.

Dây da đồng hồ da bò Xship.L.B.001

Câu hỏi và câu trả lời của khách hàng, Xship.vn và cộng đồng