Tin tức Hướng dẫn Hướng dẫn tiếp thị

Chương trình tiếp thị liên kết

2020-05-05 21:57:15 - Câu hỏi
Chào mừng bạn đến với website của Xship.vn dành cho đối tác tiếp thị liên kết nơi bạn có thể quản lý mối quan hệ tiếp thị liên kết với Xship.vn. Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tham gia hoặc cố gắng tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi phải chấp nhận hợp đồng liên doanh này mà không thay đổi. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng trang web liên kết, bạn đồng ý với thỏa thuận này, bao gồm chính sách chương trình, và các tài liệu tham khảo (ví dụ: Những yêu cầu tham gia chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi, và hướng dẫn về nhãn hiệu của chương trình tiếp thị liên kết.) Vui lòng đọc kỹ.

1. Mô tả chương trình tiếp thị liên kết

Chương trình tiếp thị liên kết cho phép bạn kiếm tiền từ trang web, nội dung truyền thông xã hội do người dùng tạo ra hoặc ứng dụng phần mềm trực tuyến (gọi tắt là "Trang web" của bạn) bằng cách đặt liên kết trên trang web của bạn đến trang web Xship.vn hoặc bất kỳ trang web nào khác của Xship.vn tại Việt Nam được bao gồm trong bảng phí chương trình tiếp thị liên kết. Các liên kết phải sử dụng đúng định dạng liên kết "được gắn thẻ" đặc biệt mà chúng tôi cung cấp và tuân thủ các thỏa thuận ("Các liên kết đặc biệt").

Khi khách hàng của chúng tôi nhấp vào các liên kết đặc biệt để mua một mặt hàng được bán hoặc các dịch vụ được cung cấp trên trang web Xship.vn ("Sản phẩm") hoặc thực hiện các hành động khác, bạn có thể nhận được lệ phí chương trình cho việc mua hàng có đủ điều kiện của khách hàng, như được mô tả chi tiết trong bảng phí chương trình tiếp thị liên kết. Để tạo thuận lợi cho việc quảng cáo sản phẩm của bạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn dữ liệu, hình ảnh, văn bản, định dạng liên kết, vật dụng, liên kết, nội dung tiếp thị và các công cụ liên kết khác, các giao diện chương trình ứng dụng và các thông tin khác liên quan đến chương trình tiếp thị liên kết "Nội dung". Nội dung cụ thể loại trừ bất kỳ dữ liệu, hình ảnh, văn bản hoặc thông tin hoặc nội dung khác liên quan đến việc chào hàng sản phẩm trên bất kỳ trang web nào khác ngoài trang web Xship.vn.

2. Các yêu cầu tuân thủ chương trình tiếp thị liên kết

Bạn phải tuân thủ thỏa thuận này, bao gồm tất cả chính sách để tham gia chương trình tiếp thị liên kết và nhận phí. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi yêu cầu xác minh việc tuân thủ của bạn với thỏa thuận này.

Nếu bạn vi phạm thỏa thuận này hoặc nếu bạn vi phạm điều khoản và điều kiện áp dụng cho bất kỳ chương trình tiếp thị liên kết của Xship.vn nào khác cho bất kỳ quyền lợi hoặc biện pháp khắc phục nào có sẵn cho chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại (và bạn đồng ý sẽ không đủ điều kiện để nhận) bất kỳ khoản phí nào khác phải trả cho bạn theo hợp đồng này, có liên quan trực tiếp đến vi phạm đó hay không.

3. Khách hàng Xship.vn

Khách hàng của chúng tôi không phải là do sự tham gia của bạn vào chương trình liên kết, khách hàng của bạn. Như giữa bạn và chúng tôi, tất cả các giá cả, điều khoản bán hàng, quy tắc, chính sách và thủ tục hoạt động liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm đặt ra trên trang web Xship.vn sẽ áp dụng cho những khách hàng đó và chúng tôi có thể thay đổi chúng vào bất kỳ lúc nào. Bạn sẽ không xử lý hoặc quản lý địa chỉ bất kỳ địa chỉ liên hệ nào với bất kỳ khách hàng của chúng tôi, và nếu liên lạc bởi bất kỳ khách hàng của chúng tôi về một vấn đề liên quan đến trang web Xship.vn bạn sẽ nói rằng những khách hàng đó phải tuân theo hướng dẫn liên lạc trên trang web Xship.vn để giải quyết vấn đề dịch vụ khách hàng.

4. Bảo hành

Bạn đại diện, bảo đảm và giao ước rằng (a) bạn sẽ tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết và sáng tạo, duy trì và vận hành trang web của bạn phù hợp với thỏa thuận này, (b) không công nhận sự tham gia của bạn vào chương trình Liên kết cũng như sáng tạo, bảo trì của bạn, hoặc hoạt động của trang web của bạn vi phạm bất kỳ luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, hướng dẫn, quy tắc thực hành, tiêu chuẩn ngành, quy tắc tự điều chỉnh, bản án, quyết định, hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan nhà nước tất cả các quy tắc về quản lý truyền thông, bảo vệ dữ liệu, quảng cáo và tiếp thị) hoặc bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ ràng buộc nào khác với bên thứ ba, (c) bạn hợp pháp có thể ký hợp đồng (ví dụ như bạn không phải là trẻ vị thành niên ), (d) bạn đã đánh giá một cách độc lập mong muốn tham gia vào Chương trình Liên kết và không dựa vào bất kỳ tuyên bố, đảm bảo hoặc tuyên bố nào ngoài (e) bạn sẽ không tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ cung cấp khác (như được định nghĩa trong Phần 7) Chính sách chương trình tiếp thị liên kết
1. Những đơn hàng đủ điều kiện
Chúng tôi sẽ thanh toán Phí Chương trình Tiêu chuẩn được mô tả trong Phần 3 của Bảng Phí này liên quan đến "Những đơn hàng đủ tiêu chuẩn",(tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ được mô tả trong Bảng Phí này) xảy ra khi:
(a) khách hàng của chúng tôi nhấp chuột qua một Liên kết đặc biệt trên trang web của bạn đến trang web của Xship.vn; và
(b) trong một phiên duy nhất, được tính là bắt đầu khi khách hàng của chúng tôi nhấp vào liên kết đặc biệt đó và kết thúc vào lần đầu tiên xảy ra như sau: (x) 24 giờ trôi qua từ nhấp chuột đó, (y) khách hàng đặt hàng cho một Sản phẩm, hoặc (z) khách hàng của chúng tôi theo liên kết đặc biệt tới trang web Xship.vn không phải là Liên kết Đặc biệt của bạn).

Bảng chiết khấu tham gia tiếp thị liên kết

Gửi yêu cầu đăng ký vào email info@xship.vn

Các bài viết liên quan


Câu hỏi và câu trả lời của khách hàng, Xship.vn và cộng đồng

Đăng nhập để gửi câu hỏi hoặc chia sẻ suy nghĩ của bạn cùng Xship.vn và cộng đồng.Về đầu trang
Địa chỉ: 69 Dương Khuê, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0966.662.663. Chi tiết.
© 2016-2021, Xship.vn