×
Trending
New Arrivals Onway Best sellers Order US
New Arrivals
Watches Sunglasses Eyeglasses Fragrances Bags Jewelry Shoes Handmade See All
From United States
Watches Sunglasses Eyeglasses Fragrances Bags Shoes See All
Earn Money with Xship.vn
Become a vendor Recruitment
Contact
Shop Address Service FAQ Blogs Youtube Feedback Payment

All Top Deal New Arrivals Onway Feedback News Order US Handmade Watches Sunglasses Eyeglasses Fragrances Wallet Bags Lighter Jewelry Shoes Slides Sandals Belt Laptop Beauty Sound Pen Kitchen Clothings Clear Couple Order US Địa chỉ shop Dịch vụ FAQ Youtube Thanh toán
1-32 of 196 resultsFilter (2)
Calvin Klein Seduce Quartz White Dial Ladies Watch K4E2N616
Giá Xship.vn: 1.760.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 30 mm
Calvin Klein Posh K8Q331L2
Giá Xship.vn: 1.490.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 7.97 mm
Calvin Klein Women Minimal 35mm Black Dial Stainless Steel Watch K3M5245X
Giá Xship.vn: 1.660.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 35 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Quartz Silver Dial Ladies Watch K8G23626
Giá Xship.vn: 1.660.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 28 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Contrast Quartz Ladies Watch K9E231VX
Giá Xship.vn: 1.750.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein City K2G226G6
Giá Xship.vn: 1.570.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 37 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Women Minimal 35mm Black Dial Stainless Steel Watch K3M524Z1
Giá Xship.vn: 1.710.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 35 mm
- Độ dày: 6 mm
Calvin Klein Round Silver Dial Rose Gold PVD Ladies K5U2S646
Giá Xship.vn: 1.940.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Quartz Silver Dial Ladies Watch KBM236L6
Giá Xship.vn: 1.830.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Even K7B236C6
Giá Xship.vn: 1.830.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 36 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Classic Too K4D22441
Giá Xship.vn: 1.710.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Even K7B214CP
Giá Xship.vn: 1.710.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 6.8 mm
Calvin Klein Women Extension 32mm Quartz Watch K2R2MTGX
Giá Xship.vn: 2.240.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 32 mm
Calvin Klein Steady K7Q211C1
Giá Xship.vn: 1.800.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 7.5 mm
Calvin Klein Graphic K7E23646
Giá Xship.vn: 1.830.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 36 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Rebel K8P231UN
Giá Xship.vn: 1.500.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 29 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Time Women Watch K4N23X41
Giá Xship.vn: 1.830.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 32 mm
Calvin Klein Whirl K8A23646
Giá Xship.vn: 1.870.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 33 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Quartz Black Dial Watch K9N111P1
Giá Xship.vn: 1.640.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 39 mm
- Độ dày: 11 mm
Calvin Klein Rise K7A231C3
Giá Xship.vn: 1.850.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Inclined Silver Dial Bangle Ladies K4C2M116
Giá Xship.vn: 1.750.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 30 mm
- Độ dày: 9 mm
Calvin Klein Minimal Quartz Men Watch K3M511Y6
Giá Xship.vn: 1.960.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 40 mm
Calvin Klein Extension Quartz Crystal Silver Dial Ladies Watch K2R2STCX
Giá Xship.vn: 1.990.000 VNĐ
Có sẵn tại: TP Hồ Chí Minh
- Đường kính: 32 mm
Calvin Klein Even Quartz White Dial Ladies Watch K7B23626
Giá Xship.vn: 1.770.000 VNĐ
Đang trên đường về, 1 - 2 tuần
- Đường kính: 36 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Mesmerize Quartz Silver Dial Ladies Watch K9G23TK6
Giá Xship.vn: 9.284.408 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 8 mm mm
Calvin Klein Quartz Silver Dial Ladies Watch K4N23X46
Giá Xship.vn: 2.943.030 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 7 mm mm
Calvin Klein Even Quartz White Dial Ladies Watch K7B23626
Giá Xship.vn: 1.893.270 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 36 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin Klein Cheers Silver Dial Rose Gold PVD Ladies Watch K8N23646
Giá Xship.vn: 1.919.730 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 7 mm mm
Calvin Klein Contrast Quartz Ladies Watch K9E231VX
Giá Xship.vn: 1.636.230 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin Klein Rise Quartz Silver and White Ladies Watch K7A23646
Giá Xship.vn: 1.649.730 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 8 mm mm
Calvin Klein Women K8N2364W Cheer 32mm Quartz Watch
Giá Xship.vn: 2.690.101 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 8.2 mm
Calvin Klein Women K2R2STCX Extension 32mm Quartz Watch
Giá Xship.vn: 2.092.501 VNĐ
Vận chuyển 3 - 5 tuần
- Đường kính: 32 mm
Trang kế tiếp
Back to top

Hotline: 0966-662-663
Email: info@xship.vn
facebook.com/xship.vn

Địa chỉ
69 Dương Khuê, Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh
MON - SAT 09:00 TO 06:00
SUN 11:00 TO 05:00 PM

© 2016-2023, Xship.vn