Certina-DS--1-Powermatic-80-Automatic-Mens-C029.407.22.031.00-(C029-407-22-031-00)
Giá niêm yết: 34.780.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 11.250.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 67.65 %
Có sẵn tại: Hồ Chí Minh
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 13 mm
Certina-DS-1-Automatic-Silver-Dial-Mens-C029.807.16.031.60-(C0298071603160)
Giá niêm yết: 27.319.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 14.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 45.46 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 0 mm
Certina-DS--1-Powermatic-80-Automatic-Mens-C029.407.11.031.00-(C0294071103100)
Giá niêm yết: 32.775.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 19.925.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 39.21 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 40 mm
- Độ dày: 13 mm
Certina-DS-1-Titanium-Automatic-Mens-C006.407.44.081.00-(C0064074408100)
Giá niêm yết: 32.100.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 19.525.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 39.17 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 39 mm
- Độ dày: 12 mm
Certina-DS-2-Black-Dial-Mens-Quartz-C024.447.17.051.02-(C0244471705102)
Giá niêm yết: 28.425.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 15.640.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 44.98 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 41 mm
- Độ dày: 12.95 mm
Certina-DS-1-Automatic-Black-Dial-Mens-C006.407.11.058.00-(C0064071105800)
Giá niêm yết: 21.600.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 12.320.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 42.96 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 39 mm
- Độ dày: 12 mm
Certina-DS-Eagle-Black-Dial-Mens-C023.710.37.051.00-(C0237103705100)
Giá niêm yết: 36.455.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 19.265.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 47.15 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 44 mm
- Độ dày: 14 mm
Certina-DS-Dream-Stainless-Steel-Ladies-Quartz-C021.210.11.116.00-(C0212101111600)
Giá niêm yết: 19.890.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 10.655.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 46.43 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 30 mm
- Độ dày: 7 mm
Certina-DS-Spel-Lady-Round-Stainless-Steel-Ladies-Quartz-C012.209.11.117.00-(C0122091111700)
Giá niêm yết: 15.040.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 8.145.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 45.84 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 30 mm
- Độ dày: 7 mm
Certina-DS-Blue-Ribbon-Black-Dial-Mens-C007.410.11.051.00-(C0074101105100)
Giá niêm yết: 23.070.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 12.295.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 46.71 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 14 mm
Certina-DS-Nautic-Chronograph-Black-Dial-Mens-C542-7018-44-61
Giá niêm yết: 21.395.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 11.440.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 46.53 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 39 mm
- Độ dày: 12 mm
Certina-DS-Podium-GMT-Silver-Dial-Mens-C001.639.11.037.00-(C0016391103700)
Giá niêm yết: 20.365.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 10.520.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 48.34 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 42 mm
- Độ dày: 12 mm
Trang tiếp theo