Calvin-Klein-K4G23121-Ladies-Body-Stainless-Steel-Bracelet-Watch-Black-Dial
Giá niêm yết: 8.100.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.450.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 57.41 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 30 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin-Klein-K4G23126-Ladies-Body-Stainless-Steel-Bracelet-Watch-White-Dial
Giá niêm yết: 8.100.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.450.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 57.41 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 30 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin-Klein-Round-K5U2S148
Giá niêm yết: 8.170.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.360.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 58.87 %
Có sẵn tại: Hồ Chí Minh
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin-Klein-Body-Womens-Quartz-K4G23126
Giá niêm yết: 7.300.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.400.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 53.42 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 32 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin-Klein-Women-Amaze-Watch-K5D2L12N
Giá niêm yết: 7.960.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.500.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 56.03 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 22 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin-Klein-Women-Exquisite-Watch-K1Y22120
Giá niêm yết: 7.960.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 4.200.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 47.24 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 18 mm
- Độ dày: 9 mm
Calvin-Klein-K3T23526-Impulsive-Womens-Quartz-Watch
Giá niêm yết: 10.660.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 63.41 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 27 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin-Klein-Gentle-Mens-Quartz-Watch-K3L31161
Giá niêm yết: 11.580.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 3.900.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 66.32 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 37 x 46 mm
- Độ dày: 9 mm
Calvin-Klein-Refine-Black-Dial-Ladies-K4P23141
Giá niêm yết: 5.776.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 2.990.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 48.23 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 25 x 38 mm
- Độ dày: 8 mm
Calvin-Klein-Selection-Silver-Dial-Ladies-K3V235L6
Giá niêm yết: 9.220.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 2.990.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 67.57 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 38 mm
- Độ dày: 7 mm
Calvin-Klein-Skirt-Black-Dial-Stainless-Steel-Ladies-K2U23141
Giá niêm yết: 11.285.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 2.990.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 73.5 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 34 mm
- Độ dày: 7.89 mm
Calvin-Klein-Agile-Black-Dial-Ladies-Bangle-K2Z2M111
Giá niêm yết: 7.940.000 VNĐ
Giá Xship.vn: 2.990.000 VNĐ
Bạn tiết kiệm: 62.34 %
Vận chuyển 2 - 4 tuần
- Đường kính: 43 mm
- Độ dày: 8 mm
Trang tiếp theo